ABC Breast Care en Basko Healthcare danken u voor het bezoeken van deze website en voor uw interesse in ons assortiment.

 1. 1.    Handhaving gegevensbescherming

Het respecteren en beschermen van uw persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. Om deze reden verwerken wij persoonlijke informatie die wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt, zeer vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Mediawet).

 1. 2.    Verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens

Onze website kan zonder de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door u worden gebruikt. Het verstrekken van persoonlijke informatie kan echter nodig zijn voor de verwerking van uw vragen of voor bestellen en verzenden van informatie.

Persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden alleen dan opgeslagen als u deze vrijwillig voor een specifiek doel (bvvoor de verwerking van een bestelling of het aanvragen van een nieuwsbrief) ter beschikking stelt.

Deze informatie zal niet gedeeld worden, zonder uitdrukkelijke toestemming, aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de dienst of de uitvoering van de overeenkomst of andere doeleinden waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. Dit betreft met name de transporteur, die wij opdracht gegeven hebben om de door u bestelde goederen te leveren. Evenzo kunnen persoonsgegevens, buiten de gebruiksrichtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB. EG nr. L 281 S . 31), in data processors worden opgeslagen.

Een andere beperking geldt voor het geval dat we verplicht zijn om staatsinstellingen en autoriteiten gegevens voor te leggen als gevolg van verplichte nationale wetgeving.

 1. 3.    Intrekking van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

U kunt altijd uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst intrekken door per e-mail of per post. Neem contact op met het contactadres zoals vermeld in het colofon onder de contactgegevens.

 1. 4.    Verwijderen van persoonsgegevens

Als u uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens intrekt of de opslag om andere wettelijke redenen niet-ontvankelijk zijn, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen. Daarnaast worden persoonlijke gegevens alleen door ons opgeslagen, zoals vereist is voor het specifieke doel en met u overeengekomen.

Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden of anderszins volgens wettelijk verplichting nodig zijn, blijven onaangetast. Deze zullen alleen aan het einde van de wettelijk vastgelegde opslagperioden worden verwijderd.

 1. 5.    Verzameling, verwerking en gebruik van andere gegevens
Bij een bezoek aan onze website en elke keer dat een bestand wordt geladen wordt de volgende informatie verzameld door onze server: IP-adres, het type browser, gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, de website van waaruit u met een link naar onze website komt tot de webpagina’s die u daadwerkelijk bezoekt en de datum en tijd van uw bezoek. Dit is uitsluitend informatie welke niet naar u persoonlijk kan worden herleid . Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en alleen in anonieme vorm.
 1. 6.    Reclame

Als u ons persoonlijke informatie toevertrouwd, zullen we deze uitsluitend gebruiken om met u in contact te komen om u te informeren over onze producten en dienstentenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u inderdaad voor dergelijk gebruik toestemming hebt gegeven maar in de toekomst geen reclame van ABC Breast Care meer wilt ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Uw gegevens worden dienovereenkomstig verwijderd, tenzij deze nog nodig zijn voor facturatie of andere boekhoudkundige doeleinden.

 1. 7.    „Cookies“

Op verschillende pagina’s van onze website worden zogenaamde Cookies gebruikt. Het gebruik van cookies op onze website maakt deze aantrekkelijker en het gebruik ervan eenvoudiger. Door gebruik te maken van Cookies, hoeft u niet opnieuw gegevens in te voeren wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine stukjes data die zijn opgeslagen op uw computer. Veel van de cookies die wij gebruiken worden na de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. tijdelijke Cookies). Enkele andere Cookies blijven op uw computer om deze te herkennen bij uw volgende bezoek (zgn. permanente Cookies).

De verdere opslag van de Cookies kan te allen tijde worden voorkomen door het uitschakelen van de optie om Cookies te gebruiken in de browserinstellingen. Als u in uw browser instellingen het opslaan van Cookies alleen toestaat na uw goedkeuring, zal u eerst worden geïnformeerd voordat cookie-gegevens worden opgeslagen. Opslag zal alleen worden gedaan, als u daar specifiek akkoord mee gaat.

Opgeslagen Cookies kunnen ten alle tijde via de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Wel wijzen wij u erop dat het weigeren van Cookies de functionaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de website kan beperken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding van uw webbrowser.

Let op: onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Tegelijkertijd, wordt erop gewezen dat het combineren met door u wel vrijgegeven gegevens niet mogelijk is.

 

 1. 8.    Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google„). Google Analytics maakt gebruik van. „Cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimiteit op deze website, zal uw IP-adres worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen waarmee Europese afspraken zijn gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verstuurd en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere website-activiteiten en internet gerelateerde diensten aan de websitebeheerder. Gegevens die binnen het kader van Google Analytics vallen door uw IP-adres worden verstrekt worden niet met andere gegevens gekoppeld waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser; echter wijzen wij u erop dat bij weigering van Cookies de website niet in zijn volle omvang met gebruik van alle functies kan worden gebruikt. U kunt ook voorkomen dat de door Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google gegevens (met inbegrip van uw IP-adres), door het installeren van onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) 

We maken ook gebruik van Google Analytics om gegevens van AdWords en het Double-Click-Cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wilt, kunt u deze uitschakelen via het Beheer van advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy kan worden gevonden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics code gat._anonymizeIp ();“ met is uitgebreid om anonieme verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (de zogenaamde IP-masking.).

 1. 9.    Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden er door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoekers van de webpagina’s verzameld, verwerkt en gebruikt.

Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Google, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: http://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunnen in de Privacy Center ook instellingen worden gewijzigd, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. Daartoe biedt Google  op YouTube de het volgende Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=Q6jyvksHR2U Verdere instructies over hoe ze hun eigen gegevens in het kader van Google-producten beheren, kunt u terecht op:http://www.dataliberation.org

 1. 10.  Recht op informatie

Volgens de §34 en §6 BDSG  heeft u het onbeperkte recht op informatie over welke van uw gegevens door ons zijn opgeslagen en volgens § 35 BDSG het recht om ontoelaatbare gegevens te verwijderen of te blokkeren en het recht om onjuiste gegevens te corrigeren.

Op aanvraag, zullen wij u schriftelijk informeren of en welke persoonlijke informatie wij over u hebben opgeslagen.

 1. 11.  Andere Websites

Onze site bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Bij verwijzingen naar andere websites dient u hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 1. 12.  Updates voor Privacy Statement

In de constante veranderingen van het internet en de bijbehorende juridische wet en regelgeving, zullen we ook ons privacybeleid voortdurend actualiseren. Wijzigingen hierin zullen op deze website in acht worden genomen. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren om u over de huidige stand van de Privacy Policy up to date te houden.

 1. 13.  Vragen over de Privacy Policy

Als u vragen heeft over de bovengenoemde regelingen omtrent het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens, en in verband met het bovenstaande privacybeleid, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Neem contact op met het contactadres zoals vermeld in het colofon onder de contactgegevens.