Gebruiksvoorwaarden

Let op de belangrijke juridische informatie over de inhoud en beschikbaarheid van deze website betreffende de auteursrechten en externe links.

  1. 1.    Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg gemaakt en gecontroleerd. Echter, ABC Breast Care GmbH, noch Basko Healthcare is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker. Genoemde bijdragen geven de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs de mening van de aanbieder. Het gebruik van de website van de aanbieder leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

De aansprakelijkheid van ABC Breast Care / Basko Healthcare door of in verband met gebruik van de website, om welke juridische reden dan ook, is beperkt tot de gevolgen van ABC Breast Care of haar agenten of vertegenwoordigers van opzettelijk beschadigen, grove nalatigheid of wegens schending van contractuele verplichtingen. Vorderingen tot schadevergoeding betreffende garanties vallen onder de Wet Productaansprakelijkheid.

  1. 2.    Beschikbaarheid van de Website

ABC Breast Care GmbH / Basko Healthcare zal zich inspannen om deze dienst, zonder verstoring te laten verlopen. Maar zelfs met de grootste zorg kan een downtime niet worden uitgesloten. Zij behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor verkeerd aangemaakte bestanden of onjuist gestructureerde formaten, onderbrekingen of andere fouten, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

  1. 3.    Auteursrecht

Alle inhoud en structuren van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door de wet. Sommige pagina’s van onze website bevatten beelden waarop het copyright van derden van toepassing is. Ondanks publicatie in het World Wide Web of andere internetdiensten is het gebruik door derden zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Ieder gebruik wat onder het auteursrecht valt is alleen dan toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectievelijke eigenaar. De weergave van deze website in andere frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

ABC Breast Care GmbH / Basko Healthcare staat het als exploitant van deze website toe om informatie op deze site te bekijken en te downloaden, maar uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is verboden om de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden te gebruiken.

  1. 4.    Opmerking met betrekking tot externe links

ABC Breast Care GmbH is als content aanbieder volgens § 7 deel 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk  voor de „eigen inhoud„, die beschikbaar is voor gebruik, volgens de algemene wetgeving. Van „externe inhoud“ zijn kruisverwijzingen gemaakt (links“) om onderscheid te maken naar inhoud die door andere aanbieders wordt aangeboden. De beschikbaarheid of inhoud van deze externe sites niet de verantwoordelijkheid  van ABC Breast Care, noch heeft het invloed op deze inhoudABC Breast Care benadrukt dat het de inhoud van deze externe sites niet onderschrijft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, noch de veiligheid of aansprakelijkheid.

Links“ zijn altijd „dynamische“ verwijzingen. ABC Breast Care heeft bij de eerste maal aanmaken van de verwijzing, de externe inhoud op mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onderzocht. Wijzigingen aan inhoud waarnaar verwezen wordt in zijn aanbod, welke van invloed zijn op de aansprakelijkheid, worden niet bij voortduring gecontroleerd. Indien bepaalt wordt, mogelijk geïnformeerd door anderen, dat een concreet aanbod waarnaar verwezen wordt tot een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden, zal de link naar die betreffende website worden verwijderd.

  1. 5.    Merkenrechten

Alle rechten op handelsmerken op deze Website liggen bij ABC Breast Care. Derden is het gebruik en de toepassing van een van de merken en logo’s niet toegestaan.

  1. 6.    Rechtsbevoegdheid

Rechtsbevoegdheid, voor zover toegestaan door de wet, ligt in München. Elk gebruik van de website in zijn geheel of individuele inhoud van de website, in het bijzonder van teksten, delen van teksten, foto’s, bewegende beelden en / of audiogegevens, en elke actie, gedogen of nalaten in verband met het gebruik zijn onderworpen aan het Duitse recht.